Open Toernooi

T.V. Huijbergen wil een open vereniging zijn. Dorpsbewoners en leden van andere verenigingen moeten gemakkelijk hun weg naar het tennispark kunnen vinden en moeten zich bij de vereniging welkom voelen.

Om dit te bewerkstelligen zullen er jaarlijkse evenementen georganiseerd moeten worden die aantrekkingskracht hebben op leden van andere verenigingen en dorpsbewoners. Het open toernooi biedt bij uitstek de mogelijkheid om contacten te leggen tussen leden en niet-leden. Aan niet-leden willen we (trots) laten zien wat voor een mooie vereniging we zijn. Niet-tennissers kunnen bovendien in een sfeervolle ambiance, onder een hapje en een drankje zien dat tennis een leuke sport is, die op allerlei
niveaus s op ons prachtig gelegen park bedreven kan worden. Het open toernooi wordt door het bestuur als het visitekaartje van de vereniging gezien.

Deze uitgangspunten betekenen het volgende voor het open toernooi:

1. Het toernooi moet veel meer zijn dan een open clubkampioenschap.(Deelname van eigen leden staat niet voorop.);

2. Om te laten zien hoe mooi tennis ook op hoog niveau kan zijn en om jeugdleden te stimuleren wordt er naar gestreefd om categorie 3 en 4 spelers deel te laten nemen.

3. Het is belangrijk dat de leden zich in het toernooi herkennen.

4. Punten 1 (stimulering van deelnemers van buiten de vereniging), 2 (deelname van hogere categorieën), 3 ( herkenning door eigen leden) en punt 4 (beperkte aantal banen), vormen een lastige combinatie. De keuze van de categorieën en het vaststellen van het aantal deelnemers per categorie vergt een zorgvuldige afweging.

5. Aantrekken van deelnemers van de hogere categorieën kan op uitnodiging gebeuren, waarbij gelet zal worden op sportiviteit en uitstraling. Startgeld wordt niet verstrekt. Prijzen zijn ten opzichte van vergelijkbare toernooien in omgeving gemiddeld tot boven gemiddeld.

6. Op het park dienen gezelligheid en aandacht voor de sportieve prestaties in balans zijn. (Een gezellig samenzijn op het park mag bv niet leiden tot lawaaioverlast.)

7. Leden van de commissie vertegenwoordigen de vereniging en zijn tijdens het toernooi (als enige) als zodanig herkenbaar. Belangrijk is dat de leden zich hiervan bewust zijn.