Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt:

Leeftijd Contributie
6 t/m 12 jaar EUR 30
13 t/m 17 jaar EUR 40
18 t/m 20 jaar EUR 100
21 jaar en ouder EUR 120


Competitielid EUR 25
Peildatum voor de leeftijd is 1 januari van het verenigingsjaar


Het huidige lage niveau van de contributie kan worden gehandhaafd door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en het zo laag mogelijk houden van de kosten. Leden die bardiensten draaien en/of de contributie voldoen via automatische incasso ontvangen dan ook interessante kortingen op hun contributie:


Korting
Actief als vrijwilliger (bardienst, klusjes of anderzins) EUR 30
Automatische incasso EUR 5