Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt:

Leeftijd Contributie
6 t/m 12 jaar EUR 35
13 t/m 17 jaar EUR 45
18 t/m 20 jaar EUR 105
21 jaar en ouder EUR 125


Competitielid EUR 30
Peildatum voor de leeftijd is 1 januari van het verenigingsjaar

Het huidige lage niveau van de contributie kan worden gehandhaafd door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en het zo laag mogelijk houden van de kosten. Leden die bardiensten draaien en/of zich anderzins inzetten voor de club (zoals klusjes, weekdiensten, etc..) ontvangen dan ook 30 euro korting op hun contributie