Opzegging

Een lid dat zijn lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen dient zich af te melden voor 15 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van beëindiging. Indien afmelding na deze datum plaats vindt worden een evenredig deel van het verenigingsjaar en altijd de bondscontributie en kosten van aanmaak van de ledenpas in rekening gebracht.