Missie

Missie: (wie willen we zijn?)

TV Huijbergen is een vereniging waar de leden onder prettige omstandigheden van de tennissport kunnen genieten, waar leden zich mede verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken en bereid zijn als vrijwilliger bijdragen te leveren. De vereniging is laagdrempelig (voor alle rangen en standen) en kenmerkt zich door een sterke gemeenschapszin.

TV Huijbergen is ook een vereniging waar nieuwkomers zich snel thuis voelen. Een vereniging die ruimte biedt aan mensen die buiten Huijbergen wonen, die zich aangetrokken voelen door de gemoedelijke sfeer en ook als vrijwilliger iets voor de vereniging willen betekenen.

Visie: (wat willen we bereiken?)

· Grootte: minimaal 250 en maximaal 350 leden, waarvan 30% jonger dan 18 jaar en tenminste 10% van de leden buiten Huijbergen woont.

· Tennis prestaties: bij de senioren ligt de nadruk op recreatief tennis en worden geen specifieke prestatiedoelen nagestreefd. Jeugdleden die een zo hoog mogelijk tennisniveau nastreven worden op individuele basis ondersteund.

· Meer dan 50% van de leden verricht jaarlijks vrijwilligerswerk.

· Meer dan 90% van de leden neemt jaarlijks deel aan 1 of meerdere activiteiten.

· Accommodatie die in alle opzichten van deze tijd is, goed is onderhouden en een prettige sfeer uitstraalt.

· Financieel een eigen vermogen dat voldoende is om de lasten over een geheel seizoen te dekken en een lage contributie voor de leden.

Organisatie: (hoe?)

Het bestuur bestaat uit 7 leden, met een duidelijke taakverdeling.

De meeste activiteiten worden door commissies georganiseerd. De commissies staan veelal onder voorzitterschap van een bestuurslid. Wanneer dit niet het geval is fungeert een van de bestuursleden als contactpersoon. De commissies hebben ruime bevoegdheden om hun activiteiten naar eigen inzichten in te vullen.

De trainingen voor de leden worden verzorgt door Vitasports. Stichting De Zuidwesthoek zorgt er voor dat jeugdleden van de drie verenigingen Huijbergen, Putte en Ossendrecht in zo evenwichtig mogelijk samengestelde teams in competitieverband kunnen uitkomen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en legt één keer per jaar hierover verantwoordelijkheid af aan de algemene ledenvergadering.