Historie

In de jaren vijftig van de vorige eeuw, werden er op het kloostercomplex van de Ste. Marie te Huijbergen twee tennisbanen aangelegd. Deze waren bestemd om de internen en de begeleiders van de Ste. Marie de gelegenheid te geven om te tennissen.

Vanuit de dorpsgemeenschap Huijbergen ontstond zo vanzelf de behoefte om ook eens een “balletje te slaan”. In eerste instantie kreeg het personeel met hun aanhang toestemming om de banen op het klooster te gebruiken. Allengs volgden steeds meer liefhebbers. Dit kwam mede doordat velen les kregen van broeder Avellino Nagtzaam.

Het aantal gebruikers van buiten de Ste. Marie dat gebruik maakte van de tennisbanen werd zo groot, dat er behoefte kwam aan een gemeenschappelijk tennispark. Om dit bereiken diende wel eerst een tennisvereniging te worden opgericht.

Op 7 oktober 1975 vindt de oprichtingsvergadering van de TV Huijbergen plaats. In 1976 wordt begonnen met het aanleggen van twee tennisbanen op de locatie van het huidige sportpark en op 1 februari van dat jaar bedroeg het ledenaantal 154. Op zondag 25 april 1976 worden de nieuwe tennisbanen van TV Huijbergen officieel geopend. In februari 1977 wordt begonnen met de bouw van het clubhuis.

Begin jaren 80 wordt het eerste Open Toernooi gehouden. Op het einde van het seizoen 1985 worden de eerste twee banen van verlichting voorzien. In oktober van dit jaar bestaat de vereniging tien jaar. Broeder Avellino treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Toine Buckens.

In 1987 wordt bekend dat de vereniging geen gebruik meer kan maken van de twee tennisbanen op de locatie van de Ste. Marie. Vanaf dit moment kon alleen gebruik worden gemaakt van de tennisbanen op de huidige locatie van TV Huijbergen. Twee extra banen worden aangelegd en aan het einde van het seizoen 1988 zijn er vier banen met verlichting ter beschikking van de tennisvereniging.

15 juni 1996 wordt het gerenoveerde clubhuis heropend en krijgt de naam “Effe Rust”.

In 2000 bestaat TV Huijbergen 25 jaar.

In 2006 wordt voor de 25e keer het Open Toernooi gehouden. Bij deze gelegenheid wordt een speciale tennisclinic gegeven door Paul Haarhuis en Jacco Eltingh.