Stichting Zuidwesthoek

Eind 1990 hebben de besturen van de tennisverenigingen T.V. Huijbergen, T.V. de Meet, T.V. de Put en T.V. Mattemburgh door middels van een zogenaamde intentieverklaring besloten te gaan samenwerken op het gebied van de landelijke zondagcompetitie.
Aanleiding daartoe was de vlucht van sterke spelers en speelsters naar grote clubs vanwege het ontbreken van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden binnen de eigen vereniging. Hiermee kampte vrijwel iedere kleine vereniging. Het gebied, genaamd “De Zuidwesthoek”, omvatte toen in totaal ruim 1600 leden zodat hier meer mogelijkheden zouden kunnen worden gecreëerd.
De tekst van de zogenaamde intentieverklaring luidde als volgt:
“De verenigingen besluiten tot het oprichten van een competitiecombinatie met als doel:
Het spelen van competitiewedstrijden in de landelijke KNLTB-competitie in de zesde klasse of hoger”.

Eind 1993 werd overwogen een stichting op te richten waarin niet alleen het vormen van
competitieteams doch ook het verzorgen van trainingen als taak van de stichting werd gezien.
Hiervoor werd advies gevraagd aan de Stichting Sportservice Noord-Brabant en aan een notarieel medewerker.

Na consultering van de algemene ledenvergaderingen van de vier verenigingen is bij akte van 25 maart 1994 de “Tennis Stichting Zuidwesthoek” opgericht met als doel:

1. het bevorderen van het tennisspel in het algemeen, het bevorderen van het tennisspel door jeugdige leden van de oprichters van de Stichting in het bijzonder en voorts al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het bevorderen van deelname aan door de KNLTB georganiseerde competities competities, toernooien en overige activiteiten, het geven of doen van gecoördineerde trainingen en/of lessen en het doen organiseren van toernooien.

3. De Stichting heeft niet het oogmerk een onderneming te drijven.

In 2006 heeft T.V. Mattenburgh besloten zich terug te trekken uit de Tennis Stichting Zuidwesthoek. De overige verenigingen hebben besloten binnen het raam van de Tennis Stichting Zuidwesthoek de gecombineerde activiteiten te continueren.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 164 642 623

T.V. Huijbergen

Waterdrieblad 1a
4635 BP Huijbergen